Puncovní značky a certifikáty

Puncovní značky

Každý šperk z drahého kovu musí být opatřen ryzostním, dílenským a státním puncem. Výjimkou jsou zlaté šperky o váze do 0,50 g včetně a stříbrné šperky o váze do 3,00 g včetně, kde označení státním puncem není povinné.

Na šperku mají být celkem 3 puncy (s výše uvedenou výjimkou) a to:

RYZOSTNÍ

 • jde o číslo označující ryzost kovu, na který je punc vyražen. Tedy např. 585 – znamená, že šperk obsahuje 585/1000 ryzího kovu obsaženého ve slitině šperku.

DÍLENSKÝ

 • ten má každý registrovaný zlatník jedinečný, přidělený příslušným puncovním úřadem. Díky tomuto označení je okamžitě viditelné, kdo šperk zhotovil. Většinou se skládá z iniciál firmy, nebo samotného zlatníka a může být doplněn speciálními znaky (např. lomítkem, plusem, pomlčkou atd.). Náš dílensky punc je LxM.

STÁTNÍ

 • ten je nejdůležitější a podle jeho tvaru poznáte o jaký druh a ryzost kovu se jedná. K bližší orientaci slouží tabulka puncovních značek, kterou uvádíme níže. Tuto tabulku musí mít každý zlatník, nebo obchodník vystavenou ve svém obchodě, dílně, či ateliéru tak, aby byla na očích zákazníků. Státní punc je úředním potvrzením o tom, že obchodník prodává svému zákazníkovi šperk vyrobený z drahého kovu za který ho vydává.
Puncovní značky

Puncovní úřad (zdroj: www.puncovniurad.cz)

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce MPO č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon.

Úkolem Puncovního úřadu je:

 • vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti,
 • provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce
 • ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů,
 • nakládat se zbožím, které stát nabyl podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv,
 • provádět na vyžádání expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy a vyjadřovat se k návrhům českých technických norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů,
 • plnit další úkoly dle puncovního zákona nebo zvláštních předpisů.

Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals). Je členem Mezinárodní asociace puncovních úřadů (International Association of Assay Offices - IAAO, dříve AEAO). Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.

Pro více informací navštivte: www.puncovniurad.cz

PUNCOVNÍ ZNAČKA - Zlatnický Ateliér Lenka Máchová:

PUNCOVNÍ ZNAČKA - Zlatnický Ateliér Lenka Máchová

Certifikáty

Na námi zhotovený šperk z drahého kovu, který je osazen diamantem, diamanty, nebo jiným pravým drahokamem, či drahokamy, obdrží každý zákazník náš certifikát pravosti. Na tomto certifikátu o velikosti vizitky je vždy uvedeno o jaký šperk se jedná, z jaké ryzosti kovu je vyroben, jakou má váhu a jakým kamenem/kameny je osazen.

V informaci o kamenech je uvedeno:

 • Diamant/diamanty – brus, barva, kvalita a celková váha v karátech
 • Jiné drahé kameny – brus (popřípadě tvar brusu), barva a celková váha v karátech (popřípadě rozměry v mm).

GIA CERTIFIKÁTY PRAVOSTI

GIA (Gemological Institute of America - Americký gemologický institut) je největší a nejrespektovanější světovou autoritou v oblasti diamantů, drahokamů a šperků. Jde o neziskovou organizaci, která svoji činnost vykonává především pro veřejnost. Jejím hlavním posláním je zvýšení důvěryhodnosti diamantů a drahokamů u spotřebitelů. Cestou k dosažení tohoto poslání je dodržování vysokých standardů integrity vzdělání, vědy a profesionality v akademické oblasti, výzkumu, laboratorních službách, vývoji nástrojů, přístrojů a diagnostických metod. Institut zároveň představuje důležitý zdroj informací z oblasti diamantů, drahokamů a klenotů. Je nestranný a přesný, což zaručuje kvalitu a důvěryhodnost poskytovaných služeb. Institut GIA funguje v mnoha zemích a je jedinečným přínosem pro lidi, firmy a světové organizace, které investují do drahokamů.

GIA vydává zprávu o hodnocení diamantu (Diamond Grading Report), Diamantový spis (Diamond Dossier ©) a zprávy z gemologického určování pravosti, které zaručují absolutní jistotu kvality a pravosti drahokamu. GIA laboratoře zaměstnávají vysoce kvalifikované posuzovatele diamantů, gemology, výzkumné pracovníky a vědce, aby zajistily nejvyšší kvalitu analýzy při každém drahokamu, který podstupuje hodnocení či určení pravosti. Laboratorní experti GIA hodnotili některé z nejznámějších diamantů na světě, včetně diamantu Naděje (45,52 karátů), Taylor-Burton diamantu (69,42 karátů) a Diamantu století (273,85 karátů).

GIA je považován za nejvyšší světovou autoritu v oblasti gemologie a jím vydávané certifikáty jsou světově uznávanými potvrzeními o pravosti.

Náš ateliér Vám nabízí možnost prodeje diamantů s váhou nad 0,30 ct s certifikátem GIA. Pro informace o výši ceny a dodacích podmínkách nás neváhejte kontaktovat na lenka(att)machova.cz.